21.06.2016
Mistrzostwa w Ustce

Nowy przystanek w kalendarzu PSW. Pod hasłem "Ustka na fali" rozegrany zostanie Puchar Polski w Slalomie i Formule Windsurfing. Dodatkowo w pierwszej z wymienionych klas zawodnicy zawalczą o tytuł Mistrza Polski. Szykuje się duże widowisko na wodzie. Organizatorzy podkreślają, że jeszcze więcej będzie się działo na plaży dlatego też serdecznie zachęcamy do przyjazdu 7 lipca na plażę wschodnią do Ustki.
Sieplywa.pl - Windsurfing, Kitesurfing i Surfing w najlepszym wydaniu

Zawiadomienie o regatach "Ustka na Fali" 2016

Mistrzostwa Polski w Slalomie
Puchar Polski PSW w Formule Windsurfing
Ustka 7-10 lipca 2016

1. Organizatorzy, Partnerzy.
Organizatorem regat jest Agencja MY FLOW, Miasto Ustka i Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu.

2. Przepisy
2.1. Dla Mistrzostw Polski w slalomie zastosowane zostaną przepisy "no rules". Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. Główną zasadą jest nie doprowadzanie celowo do kolizji. Każdy zawodnik może być w dowolnej chwili zdyskwalifikowany przez sędziego głównego, w momencie gdy jego żeglowanie potraktowane będzie jako celowo stwarzające zagrożenie. Ponad to w kwestiach spornych dotyczących uszkodzeń sprzętu sędzia główny będzie rozstrzygał o winie arbitrażowo.
2.2. Dla Pucharu Polski PSW w klasie Formuła Windsurfing zostaną zastosowane przepisy żeglarskie ISAF 2013-2016 z dodatkiem B dla windsurfingu.
2.3. Zarówno dla MP slalom jak i PP w klasie FW zostanie zastosowany "low point system" zgodnie z dodatkiem A przepisów żeglarskich.

3. Reklamowanie
Zawodnicy są zobowiązani do umieszczenia naklejek i noszenia koszulek dostarczonych przez organizatora regat.

4. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia i konkurencje.
4.1. W regatach mogą uczestniczyć wszyscy posiadający: ważne sportowe badania lekarskie, ubezpieczenie OC od uszkodzeń sprzętu do wartości 1500000euro, ubezpieczenia można nabyć do momentu zamknięcia zgłoszeń wstępnych zgodnie z punktem 4.3.
4.2. Zgłoszenia do regat należy przesyłać na email b iuro@windsurfingustka.pl w terminie do 01.07.2016r. Zgłoszenia wysłane po tym terminie podlegać będą opłacie podwyższonej o 50% względem kwot umieszczonych w tabeli w punkcie 5.
4.3. W zgłoszeniu należy podać: imię nazwisko, rok urodzenia, numer na żaglu i dyscypliny w których zamierza się startować, zaznaczyć ewentualną chęć nabycia jednorazowego OC. Koszt takiego to około 35zł.
4.4. Podczas procedury zgłoszeniowej sprawdzane będą: badanie lekarskie, ubezpieczenie OC na kwotę całkowitą min. 1500000euro.

5. Wpisowe do regat.
MP Slalom: 150zł / po 01.07.2016r. 225zł
PP PSW FW: 150zł / po 01.07.2016r. 225zł
MP Slalom + PP PSW FW: 200zł / po 01.07.2016r. 300zł

6. Format regat.
6.1. Dla MP slalom format regat zależy od liczby uczestników.
- do 10 uczestników 1 seria dająca wynik bezpośredni
- od 11 do 20 uczestników 2 hity eliminacyjne, finał Ai finał B
- powyżej 20 uczestników 4 hity eliminacyjne, półfinał 1, półfinał 2, finał A i finał B.
6.2. Dla PP PSW FW rozegrana zostanie seria wyścigów.
6.3. Maksymalna ilość wyścigów oraz system odrzutek zostanie podana w instrukcji żeglugi dla obu konkurencji.

7. Kategorie
7.1. Open slalom.
7.2. Kobiety slalom (minimum 5),
7.3. Juniorzy slalom U20 (do rocznika 1997) (minimum 5)
7.4. Masters slalom (minimum 5)
7.5. Open FWC,
7.6. Kobiety FWC (minimum 5)
7.7. Juniorzy FWC U20 (do rocznika 1997) (minimum 5 )
7.8. Masters FWC

8. Dyscypliny.
8.1. MP Slalom.
8.2. PP PSW FWC.

9. Program regat.
6 lipiec
17:00 - 20:00 zapisy

7 lipiec
8:00 - 9:00 zapisy
10:00 - skippers meeting
11:00 - oficjalne otwarcie zawodów
12:00- pierwszy możliwy start

7-9 lipiec
Godziny startu zostaną podane po wyścigach w dzień poprzedzający

10 lipiec
Ostatni możliwy start 16:00. Zakończenie godzinę po zakończeniu ostatniego wyścigu.

10. Nagrody.
10.1. Przewidziana jest pula nagród w wysokości 10000zł dla MP Slalom. W przypadku nierozegrania mistrzostw slalomu pula w całości przejdzie na dyscyplinę FWC, gdy regaty tej dyscypliny będą rozegrane i wynik uznany za oficjalny. Podział dla FWC w takim wypadku będzie identyczny jak dla MP slalom. Podział puli przedstawia tabela w punkcie 10.2.
10.2. Podział puli nagród:
MP Slalom mężczyźni open (gdy nie ma kategorii kobiet)
1. 4000zł
2. 2500zł
3. 2000zł
4. 1000zł
5. 500zł

MP Slalom mężczyźni open (gdy jest kategoria kobiet)
1.3500zł
2. 2000zł
3. 1500zl
4. 800zł
5. 500zł

MP Slalom kobiet (gdy kategoria jest ważna)
1.1000zł
2.500zł
3.200zł

11. Bezpieczeństwo.
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności 4 kg., pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

12. Trasa
Trasy zostaną podane na skippers meetingu na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

13. Instrukcja żeglugi.
Instrukcja żeglugi zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń po zamknięciu zapisów w dniu 7 lipca.

14. Miejsce regat.
Miejscem regat jest plaża wschodnia w Ustce.

15. Odpowiedzialność.
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą. Organizator regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności
za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

16. Informacje dodatkowe.
16.1 Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma na podany podczas zgłoszenia do zawodów adres email przepustkę upoważniającą do wjazdu na teren portu na czas rozładunku i załadunku sprzętu. Przepustkę należy wydrukować i umieścić za przednią szybą pojazdu. Dokument upoważnia wyłącznie do wjazdu i krótkiego postoju w strefie portu.
Kwestie sportowe: palmi@kill.pl / +48606171858 / +4746237855
Sprawy organizacyjne: biuro@windsurfingustka.pl / +48 602 313 003

Adam

top