10.01.2015
O'Neill: Damien Castera

Damien to surfer, który dzięki swoim uniwersalnym umiejętnościom potrafi zadziwić na longboardzie, a także na krótkiej desce. Życie w górach to dla niego pestka. Prawdziwy człowiek lasu - aż chce się wyjechać, nie zabierając ze sobą żadnej elektroniki.

Kuba

top